logo
18-09-2014

Postadres: Postbus 179
6700AD Wageningen
Bezoekadres: Costerweg 1D
6702AA Wageningen

ontwikkelaars voor een sterk en levendig platteland

Joel Salatin en jonge boeren

"Maak je eigen koninkrijkje met je eigen agrarische tak op het bedrijf van een oudere boer," zo spoorde Joel Salatin jonge boeren aan te starten. "En: een boerderij is alleen duurzaam als je er minstens twee inkomens verdient." Kijk eens anders aan tegen bedrijfsopvolging en leer van Joel Salatin. De Amerikaanse boer Joel Salatin is door Time magazine uitgeroepen tot de meest duurzame en innovatieve ondernemer. Half mei 2014 bracht hij een bezoek aan Nederland. Hij ging ook in gesprek met Nederlandse boeren, jong en oud, over de continuiteit van agrarische bedrijven. Een videoverslag van dit gesprek op boerderij Veld en Beek in Renkum kun je hier bekijken. Maria van Boxtel, Land & Co, mocht het gesprek voorzitten. Let op: het duurt 2 uur, is in het Engels en verandert je kijk op opvolging!

 

 

Bedrijfscontinuiteit

Bedrijfsovername is meer dan het 'ene moment bij de notaris'. Helmer Wieringa en Maria van Boxtel denken mee over oude en nieuwe vormen van bedrijfscontinuiteit.

 

Neem een kijkje op www.landgilde.nl en vind je match in opvolging

 

Download hier de Ekoland special Opvolging gezocht!

 

 

 

 

Contact: Helmer Wieringa

Maria van Boxtel

Rechtsvorm kiezen?

 

Weinig startkapitaal en toch een biologisch bedrijf overnemen? Dan is een goede rechtsvorm belangrijk. Speciaal voor jonge ondernemers gaf Helmer Wieringa op de BioVak 2012 een overzicht van de mogelijke rechtsvormen, van maatschap tot CV en van eenmanszaak tot BV.

Meerdere takken, meerdere opvolgers?

Op multifunctionele bedrijven start de pioniersfamilie vaak met alle takken tegelijk: landbouw en zorg, of verkoop, kinderopvang en educatie. Maar willen de kinderen wel alle takken overnemen? Of willen nieuwe boeren van buiten de familie in elke tak stappen? Niet altijd, soms wel. Lees mee met de ervaringen van vader Jan en zoon Henk Huijgen van de Eemlandhoeve en Reni ter Wal van de Hooge Kamp in het artikel Bedrijfsopvolging: meerdere takken, meerdere opvolgers? Maria van Boxtel schreef dit stuk voor Ekoland samen met Luc Ambagts naar aanleiding van de workshop op de BioVak 2011 over bedrijfscontinuiteit.

 

Opvolging gezocht!


Moderne landbouw vereist veel kapitaal. Dat kan bedrijfsopvolging bemoeilijken. Hoe draag je vermogen over binnen of buiten de familie? Bieden grondfondsen een oplossing? Op de BioVak verzorgden Maria van Boxtel en Helmer Wieringa workshops over rechtsvormen, starten in het buitenland, vermogensoverdracht en grondfondsen. De afgelopen jaren organiseerden we deze workshops met de BD vereniging, BD grondbeheer & de Nieuwe Rentmeester en het nieuwe Vlaamse grondfonds Land-in-Zicht. Kijk op www.biovak.nl voor het programma op de komende beurs.

Publicaties Terre de Liens

Speciaal voor lezers van Ekoland, Dynamisch Perspectief en andere geinteresseerden: hierbij de achtergronddocumenten van de organisatie Terre de Liens die met geld van burgers gronden vrijkoopt voor boeren in Frankrijk. Op de winterconferentie van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding inspireerde mede-initiatiefnemer Sjoerd Wartena met zijn verhaal. Download hier, lees en leer mee van de Franse aanpak:

 

Ekoland: verslag winterconferentie met Sjoerd Wartena, Terre de Liens

 

Case Study: beschrijving van de aanpak van Terre de Liens

 

Position Paper: over landbezit door meerder Europese initiatieven

Grond vrijkopen door burgers?

De Winterconferentie van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding op 16 maart jl in Dronten had als thema Bedrijfscontinuiteit. De winterconferentie met dit thema was een afscheidscadeau aan oud-bestuurslid van de Vereniging Maria van Boxtel. Behalve door verschillende biologisch-dynamische boeren die midden in de overname zitten, lieten we onze gedachten ook 'prikkelen' door Sjoerd Wartena.  Als mede-initiatiefnemer van de Franse organisatie Terre de Liens boekt hij goede resultaten met het vrijkopen van grond door burgers. Hiermee wordt bedrijfsoverdracht weer dragelijk voor boeren.

 

Ruim 25 miljoen euro heeft de Franse organisatie Terre de Liens opgehaald aan beleggingen en leningen van burgers om grond vrij te kopen voor biologische en streekgebonden landbouw. Aanjager en inspirator van Terre de Liens is Sjoerd Wartena. “Bedrijfsopvolging is niet meer te betalen, het platteland loopt leeg. Maar mensen die werken in de landbouw en verbonden zijn met de regio: dat moet doorgegeven worden. Dan moet je zelf structuren scheppen om het wel goed te regelen.”

Essentiële voorwaarde voor succes blijkt het belastingvoordeel dat beleggers met hun inleg bij Terre de Liens krijgen. Terre de Liens keert geen rendement uit, maar wel inflatiecorrectie als een belegger eruit wil stappen. “Onze beleggers vinden dat prima, ze zien ons als een goed doel."  Om de potentiële stoppers te kunnen uitbetalen, houdt de organisatie 25% van de inleg in kas.

 

Terre de Liens werkt met pacht. Sjoerd Wartena stelt: “Onze boeren willen wel pachter worden. De pachtwetten zijn zeer voordelig en een pachter staat sterk met een pachtcontract.” En om de gewenste vorm van landbouw te garanderen, kan Terre de Liens kan in haar pachtcontracten bindende voorwaarden opnemen op het gebied van milieu en natuurbeheer, juist omdat ze vergelijkbaar met een goed doel het statuut ‘economie solidaire’ heeft. In Frankrijk zijn zulke extra pachtvoorwaarden zeer controversieel, maar in Nederland is het al gebruikelijk. Dat merkten wij ook in ons onderzoek 'Ruimte voor biologische landbouw', een verkenning naar stimulerende maatregelen in de ruimtelijke ordening voor biologiche landbouw. In Nederland zijn  bijvoorbeeld in natuurpachtcontracten of pachtcontracten waarin de verpachter eist dat de boer biologisch werkt al veel meer gemeengoed.