Stichting de Gastvrije Aarde

bevordert: 
- Publieke betrokkenheid bij (biologische) landbouwbedrijven en (historische) moestuinen.
- Initiatieven gericht op voedsel en voedselproductie, of ook: op de groei, bloei en consumptie van groenten, kruiden en bloemen en de cyclus van de seizoenen.
- Nieuwe vormen van exploitatie van productiebedrijven en nutstuinen waarin ruimte en aandacht is voor participatie van de maatschapppij, toegankelijkheid, voedsel- en aardebeleving, en educatie.
- Initiatieven voor plattelandsbeleving en stad-land-relaties zoals in stadslandbouw, kunst (land art) en onderwijs/onderzoek.

De Stichting is gestart als ondersteunende stichting van De Ommuurde Tuin te Wageningen. Dit uit zich nog in de doelstelling. Vanaf 2012 is de stichting omgevormd naar een stichting voor steun aan initiatieven.

Idealen         Kennis van de voedselproductie en direct contact met voedsel- en nutsgewassen zijn een vruchtbaar en natuurlijk ‘anker’ voor moderne mensen. De persoonlijke ervaring met natuurlijke groei, voedselproductie en de loop der seizoenen is heel ‘voedend’. Zo kunnen wij ons meer bewust zijn van het jaarverloop en onze plek in de wereld. Het contact met de gewassen wordt enerzijds gemaakt door middel van informatieoverdracht, anderzijds door praktisch zintuiglijk contact (zien, ruiken, proeven, voelen en horen). Naast het ‘voedende’ aspect van eigen ervaring met natuurlijke groei, voedselproductie en de seizoenen, onderstrepen wij educatieve en therapeutische aspecten.

Praktisch       De stichting wil hiertoe voor initiatieven een platform zijn voor fondswerving en projectrealisatie daar waar initiatieven een rechstpersoon nodig hebben, of daar waar fondsbeheer via een stichting ondersteunend is. De indiener is verantwoordelijk voor zijn fonds. Dit kan tijdelijk zijn of langjarig. Er wordt gewerkt aan ANBI status.

Contact           Stichting de Gastvrije Aarde p/a Postbus 179 6700 AD Wageningen             email: info@landco.nl   bankrekening  NL03 RABO 0113 4720 56     K.v.K. nr. 09114156
BestuurMaria van Boxtel, voorzitter,  Helmer Wieringa, penningmeester/secretaris: 0653 44 7770

Fondsen           Fonds Landgilde  #  Fonds Helende beelden #  Fonds Future Farmers  #  Fonds CSA #  Fonds Land Art  #  Fonds Netwerk BIC  #  Rol Later Fonds

 

 

 Fonds Landgilde > Landgilde is een samenwerking voor opvolging, overdracht en starten van biologische landbouwbedrijven. Begeleiding, werving en selectie, leerbedrijven, financiering, landfondsen. Zie aparte website www.landgilde.nl. Het Fonds Landgilde bundelt de financien van de samenwerking.

 Fonds CSA > bundelt gelden voor samenwerking, studie en scholing van CSA-netwerk, zoals CSA studiedagen.

 Fonds Helende Beelden > stelt digitale fotolijstjes ter beschikking omdat beelden de herinnering voeden of omdat natuurbeelden bijdragen aan genezing.

 Fonds Future Farmers > ondersteunde de fondswerving voor videoproject Furture Farmers.

 Fonds Land Art > ondersteunt lokale initiatieven in samenwerking voor land art.

 Fonds Netwerk BIC > beheer van fondsgelden van voormalig Centrum Biologische Landbouw

 Rol Later Fonds > bundelt de gelden voor jaarlijkse reunie van bevlogen studentengroep uit jaar SSR 1971, Wageningen.

 

De naam?

 De naam is ontleend aan het boek 'De gastvrije aarde' van Clarissa Pinkola Estés. Hierin vertelt zij een aantal verhalen, in elkaar geschoven als matroesjkapoppetjes, die uit haar eigen familiekring (Hongaars-Joodse immigranten in Amerika) stammen. Centrale figuur is haar legendarische oom Zovár, een Hongaarse boer die de gruwelen van de naziterreur overleefde en in Amerika een nieuw bestaan opbouwde.
In het sprookje van de dappere dennenboom die zijn levenscyclus voortzet als een hoopje as dat schrale grond vruchtbaar maakt, huist de kern van Zovárs overtuiging dat de geduldige aarde de gastvrijheid van een echte gastvrouw bezit. De troostrijke boodschap is duidelijk: het leven vernieuwt zich voortdurend. Citaat grotendeels van bol.com

Land & Co

Land & Co is een samenwerking van zelfstandigen, een buitengewoon ingenieursbureau. Ons werkgebied volgt uit onze passie (en zorg) voor een gezonde, natuurlijke leefomgeving. Onze opdrachten gaan hierover. Onze inbreng is: advies, coaching, training, co-creatie, projectorganisatie, ontwerp en onderzoek. Wij zijn sterk in ‘het bij elkaar houden’ van de samenhang van mens, omgeving en haalbaarheid (economisch, maatschappelijk, betekenisvol). Elk van ons brengt eigen kennis en kwaliteiten in. Samenwerking ligt aan de basis van nieuwe concepten zoals Landgilde, Historische moestuinen, Landregels, Groene Kapel en Eet je Uitzicht.
Maria van Boxtel adviseur Land en Co

Maria van Boxtel

Enthousiasmerend projectleider biologische en duurzame landbouw. Ontwikkelen nieuwe landbouwbedrijven en bedrijfsopvolging. Bedrijfsplan verbrede of biologische landbouw. Workshops en cursussen voor agrarische ondernemers.

Helmer Wieringa adviseur Land&Co contact

Helmer Wieringa

Scherpe analist, omdenker, concept bedenker, ontwerper van afspraken en regels die werken, bruggenbouwer en 'rechter'. Omgevingswet, landbouw, verbreding, land art, bedrijfsopvolging. Voor principeverzoek, beleidsnota, advies,...   

Taco IJzerman

Creatief en praktisch advies, ontwerp, begeleiding teelt- of bedrijfplan, sparringspartner (startende) tuinders
Biologische tuinbouw - landgoederen - verbreding - historische moestuinen - stadstuinieren
Tuinbaas / organisatie en beheer van Historische Moestuinen en (onderdelen van) landgoed (ook tijdelijk of interim) 
   incl. vrijwilligerscoördinatie of ontwikkeling vrijwilligersorganisatie
Coaching en inspiratie bij (persoonlijke) ontwikkeling, ondernemerschap en communicatie van 'je eigen verhaal'

Lian Kasper

 Projectleider, programma maker, trainer en coach

… in duurzame plattelandsontwikkeling
… in de natuur-inclusieve en biologische landbouw
… in maatschappelijke betrokkenheid bij landschap en natuur
… in de relatie tussen mens en aarde