Zin in Natuur / De Groene Kapel - natuur als inspiratie - seizoenen als metafoor

De cyclus van de seizoen en inspireert mij, als verbinding met het 'hier & nu' én als metafoor voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. 
Sinds 1997 ben ik verbonden met OBOD, een moderne druïde-orde. Sindsdien wandel ik op een breed pad van zelfontwikkeling,
verdieping en verbinding, dat loopt als een groene draad door mijn werk en leven. 
Druïden vieren de seizoenen om acht keer per jaar stil te staan bij de seizoenen en wat ze ons spiegelen.

Sinds 2007 ben ik gast-voorganger bij verschillende vrijzinnige gemeenten in midden nederland en bij NUUF Amsterdam.
In workshop werk ik regelmatig samen met mijn echtgenote Roos van Doorn, onder de 'werktitels' : Zin in Natuur en De Groene Kapel.
Neem contact met me op via taco@ijzerman.nu - bel 06-13102698 of kijk rond op de site van Roos van Doorn

Land & Co

Land & Co is een samenwerking van zelfstandigen, een buitengewoon ingenieursbureau. Ons werkgebied volgt uit onze passie (en zorg) voor een gezonde, natuurlijke leefomgeving. Onze opdrachten gaan hierover. Onze inbreng is: advies, coaching, training, co-creatie, projectorganisatie, ontwerp en onderzoek. Wij zijn sterk in ‘het bij elkaar houden’ van de samenhang van mens, omgeving en haalbaarheid (economisch, maatschappelijk, betekenisvol). Elk van ons brengt eigen kennis en kwaliteiten in. Samenwerking ligt aan de basis van nieuwe concepten zoals Landgilde, Historische moestuinen, Landregels, Zin in Natuur / De Groene Kapel en Eet je Uitzicht.
Maria van Boxtel adviseur Land en Co

Maria van Boxtel

Enthousiasmerend projectleider biologische en duurzame landbouw. Ontwikkelen nieuwe landbouwbedrijven en bedrijfsopvolging. Bedrijfsplan verbrede of biologische landbouw. Workshops en cursussen voor agrarische ondernemers.

Helmer Wieringa adviseur Land&Co contact

Helmer Wieringa

Scherpe analist, omdenker, concept bedenker, ontwerper van afspraken en regels die werken, bruggenbouwer en 'rechter'. Omgevingswet, landbouw, verbreding, land art, bedrijfsopvolging. Voor principeverzoek, beleidsnota, advies,...   

Taco IJzerman

Creatief en praktisch advies, ontwerp, teelt- of bedrijfplan
Biologische tuinbouw - landgoederen - historische moestuinen - stadstuinieren
Tuinbaas / tijdelijk, interim, part-time organisatie en beheer
Coaching en inspiratie bij (persoonlijke) ontwikkeling, ondernemerschap en communicatie

Lian Kasper

 Projectleider, programma maker, trainer en coach

… in duurzame plattelandsontwikkeling
… in de natuur-inclusieve en biologische landbouw
… in maatschappelijke betrokkenheid bij landschap en natuur
… in de relatie tussen mens en aarde