Agro-ecologie maakt landbouw natuurinclusief

Agro-ecologie is een nieuwe impuls voor denken over landbouw. Voedselbos, natuurinclieve landbouw, knabbelhaag en kippenboomgaard: hoe zorgen we dat wet- en regelgeving het enthousiasme er in houdt?

Allesinclusieve voedselproductie

Het produceren van voedsel (‘de landbouw’) kent een nieuwe impuls door het denken in termen van agro-ecologie. Er ontstaan concepten met heel verschillende uitwerkingen en beelden. Allemaal in ontdekkingsfase. In Hilvarenbeek werd de Green Deal getekend voor weidevarkens, als natuurinclusieve landbouw. Het is een zoektocht: het varken is voor de wet een stal-dier. Buiten is een probleem. Voor milieu, ruimtelijke ordening, dierziektes, mest. Wat te doen en is het wenselijk. Bij de aftrap dacht ik mee over ordening van wet- en regelgeving. In de gemeente Ede krijgt natuurinclusieve landbouw aandacht door landbouw in verbindingszones te bewegen natuurinclusief te boeren. Op de Veluwe ligt er een projectidee om landbouwinclusief natuurbeheer te doen: de Heideboerderij. Veel grazers worden bijgevoerd met voer van buiten: dat moet anders kunnen.

In de beweging naar agro-ecologisch denken is wet- en regelgeving helaas een knelpunt. Wet- en regelgeving is opgezet in het scheiden van landbouw en natuur. Hoe dan toch een voedselbos, een natuurakker of knabbelhaag ‘regelen’? Voor Ekoland schreef ik twee artikelen over regels. Vooral de Gecombineerde opgave (perceelsregistratie) lijkt een aparte hobbel. Gemeentelijke regels zijn met een beetje landbouwinclusief verstand wel te maken. En op zo’n manier dat het werkt (en handhaafbaar is). De gemeente Utrecht heeft een bestemming ‘voedselbos’. Leerpunt: kijk naar de feitelijke activiteiten en grondgebruik. Elke wet kijkt vanuit eigen domein. De naam van het concept (een bos?) is vaak niet de handige ingang voor wetgeving.

PS wenst u een pdf scan van de twee artikelen in Ekoland, mail dan Helmer Wieringa

Land & Co

Land & Co is een samenwerking van zelfstandigen, een buitengewoon ingenieursbureau. Ons werkgebied volgt uit onze passie (en zorg) voor een gezonde, natuurlijke leefomgeving. Onze opdrachten gaan hierover. Onze inbreng is: advies, coaching, training, co-creatie, projectorganisatie, ontwerp en onderzoek. Wij zijn sterk in ‘het bij elkaar houden’ van de samenhang van mens, omgeving en haalbaarheid (economisch, maatschappelijk, betekenisvol). Elk van ons brengt eigen kennis en kwaliteiten in. Samenwerking ligt aan de basis van nieuwe concepten zoals Landgilde, Historische moestuinen, Landregels, Groene Kapel en Eet je Uitzicht.
Maria van Boxtel adviseur Land en Co

Maria van Boxtel

Enthousiasmerend projectleider biologische en duurzame landbouw. Ontwikkelen nieuwe landbouwbedrijven en bedrijfsopvolging. Bedrijfsplan verbrede of biologische landbouw. Workshops en cursussen voor agrarische ondernemers.

Helmer Wieringa adviseur Land&Co contact

Helmer Wieringa

Scherpe analist, omdenker, concept bedenker, ontwerper van afspraken en regels die werken, bruggenbouwer en 'rechter'. Omgevingswet, landbouw, verbreding, land art, bedrijfsopvolging. Voor principeverzoek, beleidsnota, advies,...   

Taco IJzerman

Creatief en praktisch advies, ontwerp, begeleiding teelt- of bedrijfplan, sparringspartner (startende) tuinders
Biologische tuinbouw - landgoederen - verbreding - historische moestuinen - stadstuinieren
Tuinbaas / organisatie en beheer van Historische Moestuinen en (onderdelen van) landgoed (ook tijdelijk of interim) 
   incl. vrijwilligerscoördinatie of ontwikkeling vrijwilligersorganisatie
Coaching en inspiratie bij (persoonlijke) ontwikkeling, ondernemerschap en communicatie van 'je eigen verhaal'

Lian Kasper

 Projectleider, programma maker, trainer en coach

… in duurzame plattelandsontwikkeling
… in de natuur-inclusieve en biologische landbouw
… in maatschappelijke betrokkenheid bij landschap en natuur
… in de relatie tussen mens en aarde