Uitnodigingsplanologie leidt tot echte participatie

Uitnodigingsplanologie is de beste ingang voor participatie. De toelatings- en ontwikkelingsplanologie (beter: betaalplanologie) is exit. Het is hoogste tijd voor het regelen van verantwoordelijkheid. De gemeente Ede vroeg Helmer voor een warming-up. Een goede uitnodiging is het begin!

De gemeente Ede schreef in haar Programma Buitengebied dat uitnodigingsplanologie moet worden ingezet om integraliteit en gebiedskwaliteit in planontwikkeling vast te houden. Een uitdagende zin, gebaseerd opeen scherpe analyse. Immers, ondanks alles stuurt het effect-meten van de Omgevingswet aan op toetsen van onderdelen. Er is geen garantie op het bij elkaar houden van het geheel. Een plan dat geen kwaad doet’ is niet hetzelfde als ‘het is een goed plan’. De gemeente gaat op zoek naar scherpte in het stimuleren van goede plannen. In de eerste zoektocht gaat het om het belang van het goed neerzetten van doelen in Structuurvisie en beleidsdocumenten. Ogenschijnlijk een open deur. Echter, “de vraag of een plan past in het kader van de visie” blijkt toch anders uit te pakken dan “de vraag of een plan constructief bijdraagt aan de visie”. Spijkers op laag water? Zeker niet. Veel beleidsregels sturen bovendien met negatieve formuleringen: geen negatief effect voor…, geen belemmering voor…, landschappelijke inpassing. Woorden waar je niks mee kunt opbouwen. Je kunt er wel een idee mee afbreken.

Ook de gemeente Alphen aan den Rijn bedacht destijds met ons een protocol voor meer doelgerichte plannen, zie pagina 56 van VNG publicatie Multifunctionele landbouw en ruimtelijke ordening, eindred. H. Wieringa, 2011.

Het is tijd de conserverende bestemmingsplannen, de afwenteling van advieskosten en het denken in nagaan van negatieve deeleffecten om te buigen: in integrale toetsing, in delen van kennis en ontwerp, en in afspraken over verantwoordelijkheid voor kwaliteit. Ook na het voortraject van de vergunning! De warming-up in de gemeente Ede (de snelste gemeente bij vergunningen volgens De Boerderij) wordt voortgezet in nieuwe protocols en nieuwe scherpte in beleidsinhoud en toetsing.

Contactpersoon: Helmer Wieringa

Land & Co

Land & Co is een samenwerking van zelfstandigen, een buitengewoon ingenieursbureau. Ons werkgebied volgt uit onze passie (en zorg) voor een gezonde, natuurlijke leefomgeving. Onze opdrachten gaan hierover. Onze inbreng is: advies, coaching, training, co-creatie, projectorganisatie, ontwerp en onderzoek. Wij zijn sterk in ‘het bij elkaar houden’ van de samenhang van mens, omgeving en haalbaarheid (economisch, maatschappelijk, betekenisvol). Elk van ons brengt eigen kennis en kwaliteiten in. Samenwerking ligt aan de basis van nieuwe concepten zoals Landgilde, Historische moestuinen, Landregels, Groene Kapel en Eet je Uitzicht.
Maria van Boxtel adviseur Land en Co

Maria van Boxtel

Enthousiasmerend projectleider biologische en duurzame landbouw. Ontwikkelen nieuwe landbouwbedrijven en bedrijfsopvolging. Bedrijfsplan verbrede of biologische landbouw. Workshops en cursussen voor agrarische ondernemers.

Helmer Wieringa adviseur Land&Co contact

Helmer Wieringa

Scherpe analist, omdenker, concept bedenker, ontwerper van afspraken en regels die werken, bruggenbouwer en 'rechter'. Omgevingswet, landbouw, verbreding, land art, bedrijfsopvolging. Voor principeverzoek, beleidsnota, advies,...   

Taco IJzerman

Creatief en praktisch advies, ontwerp, begeleiding teelt- of bedrijfplan, sparringspartner (startende) tuinders
Biologische tuinbouw - landgoederen - verbreding - historische moestuinen - stadstuinieren
Tuinbaas / organisatie en beheer van Historische Moestuinen en (onderdelen van) landgoed (ook tijdelijk of interim) 
   incl. vrijwilligerscoördinatie of ontwikkeling vrijwilligersorganisatie
Coaching en inspiratie bij (persoonlijke) ontwikkeling, ondernemerschap en communicatie van 'je eigen verhaal'

Lian Kasper

 Projectleider, programma maker, trainer en coach

… in duurzame plattelandsontwikkeling
… in de natuur-inclusieve en biologische landbouw
… in maatschappelijke betrokkenheid bij landschap en natuur
… in de relatie tussen mens en aarde