Beleidsplan landbouw

Beleidsplan duurzame landbouw biologische landbouw

Plan van Aanpak biologische landbouw

Provincies, gemeenten en gebiedsorganisaties willen ook biologische landbouw stimuleren. Waarom? Omdat het een innovatieve sector is, die als kraamkamer kan dienen voor agro-ecologische oplossingen in de landbouw als geheel. Wij stellen beleidsplannen, beleidsevaluaties, een Plan van Aanpak of een uitvoeringsplan op voor overheden die praktisch en gericht met verduurzaming van de landbouw aan de gang willen. Onze beleidsplannen combineren desk research en onze kennis met ervaringen van boeren, tuinders en ketenpartijen. Zo krijgen onze plannen draagvlak en een concrete financiele uitwerking. 

Voorbeeldprojecten Plan van Aanpak:

Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2017- 2020 gemeente Lelystad, onderdeel Voedsel. Maria van Boxtel bracht met Ingrid Cremer ondernemers samen en schreef het plandeel duurzaam voedsel voor dit concrete uitvoeringsplan. Met innovatieve projecten voor bijvoorbeeld de vraag en het aanbod van lokaal voedsel of de combinatie van zonnepanelen en biologische kippenhouderij op een perceel. 

Evaluatie promotiecampagne biologisch keurmerk. Opstellen evaluatie van de EU-gefinancierde promotiecampagne 'biologisch, lekker natuurlijk', uitgevoerd door Bionext en het bedrijfsleven. Maria van Boxtel schreef het evaluatierapport in 2015 waarop het vervolg van de campagne is gebaseerd. Belangrijkste aanbeveling: geef het biologische keurmerk van de EU ook een heldere naam 'biologisch' bij het logo. 
 
Maria van Boxtel schreef ook het u

itvoeringsprogramma duurzame landbouw Provincie Noord-Holland (2004), met Helmer Wieringa samen de evaluatie multifunctionele landbouw Noord-Bra

bant en de landbouw-ontwikkelingsnota voor de provincie Zuid-Holland (2003) en eerder Plan van Aanpak biologische landbouw voor de provincies Groningen en Flevoland.

 

Omschakelen naar biologische landbouw: omschakelplan, begeleiding van boeren en tuinders. Plan van Aanpak biologische landbouw. Vermarkting en marketing van directe verkoop via de boerderijwinkel, boerenmarkt of direct aan horeca en zorg. Nieuwe boerderijen op landgoederen of gemeentegronden.

Verbrede landbouw

Multifunctionele bedrijven met natuurbeheer, recreatie of zorgboerderijen. Bedrijfsplan, cursus. 

Publicaties & downloads