Omschakelen naar biologische landbouw

Begeleiding van boeren en tuinders bij omschakelen naar biologische landbouw

De markt biedt kansen: er is vraag naar biologische melk, vlees en sommige akkerbouw- en vollegrondgroenteproducten. Wij bieden graag begeleiding bij omschakelen. Wij bieden omschakelplannen voor boeren en tuinders, met de nadruk op publieksgerichte boerderijen zoals een tuinderij met zorgboerderij, een stadsboerderij of een landgoed dat biologische landbouw met natuur combineert. Daarnaast bieden wij ook begeleiding bij omschakeling voor provincies, gemeenten en gebiedsorganisaties. Maria van Boxtel heeft ruime ervaring in projectleiding van omschakelprogramma's gericht op stimulering van de biologische landbouw, bijvoorbeeld als projectleider van Biologisch Ondernemen Noord-Holland dat in 2016 is afgesloten met ruim 2000 ha extra biologisch gecertificeerde grond in de provincie. 

Voorbeeldprojecten biologische landbouw: 

Biologische Velddag 2018. Een podium voor pioniers: workshop innovatie in de biologische landbouw. 21 juni 2018, lees hier meer.  

Biologische landbouw in Limburg op de kaart. Omschakelingscursussen verzorgd door Maria van Boxtel in een gezamenlijk project met Arvalis, Overhekerhof en WUR locatie Vredepeel. Start cursussen september 2018. 

Biologisch Ondernemen Noord-Holland. Begeleiding bij omschakeling in de provincie Noord-Holland, projectleiding Maria van Boxtel in samenwerking met Kees Water, Ekopart en Christoffel den Herder, Delphy plus Henk Kloen, CLM. Resultaat: groei areaal van 4.464 ha eind 2007 naar 6.020 ha eind 2015. Meer lezen? Bekijk onze tijdschriften voor omschakelaars of Biologisch ondernemen zuivel en vleesBiologisch Ondernemen, akkerbouw en vollegrondsgroenten of Biologisch Ondernemen, zuivel en vlees.

Natuurinclusieve landbouw: beheer met meerwaarde. Samen met natuurorganisaties denken we mee in slimme combinaties van natuur en biologische landbouw. Zo schreven Maria van Boxtel en Helmer Wieringa het haalbaarheidsplan voor Natuurderij Keizersrande in opdracht van St. IJssellandschap. Ook voor andere grondeigenaren maken we plannen, zie bijvoorbeeld het verslag van de bijeenkomstnieuwe verdienmodellen natuur en landbouw.

 

 

Omschakelen naar biologische landbouw: omschakelplan, begeleiding van boeren en tuinders. Plan van Aanpak biologische landbouw. Vermarkting en marketing van directe verkoop via de boerderijwinkel, boerenmarkt of direct aan horeca en zorg. Nieuwe boerderijen op landgoederen of gemeentegronden.

Verbrede landbouw

Multifunctionele bedrijven met natuurbeheer, recreatie of zorgboerderijen. Bedrijfsplan, cursus. 

Publicaties & downloads