Een nieuwe functie voor een historische plek - een plan en ontwerp voor de toekomst. Begeleiding landgoederen bij start of professionalisering van tuinbouw / moestuin. Ontwerp, bedrijfs- of teeltplan, begeleiding van de aanwezige tuinders(ploeg).

HM nieuws

Publicaties & downloads