Taco IJzerman

Creatief en praktisch advies, ontwerp, teelt- of bedrijfplan
Biologische tuinbouw - landgoederen - historische moestuinen - stadstuinieren
Tuinbaas / tijdelijk, interim, part-time organisatie en beheer
Coaching en inspiratie bij (persoonlijke) ontwikkeling, ondernemerschap en communicatie

06-13102698 – tijzerman@landco.nl - CV info op LinkedIn
twitter: @TacoIJzerman – @HistMoesTuin – fb. Taco's Tuinen
 

Ontwerp, begeleiding teelt- en/of bedrijfplan, sparringspartner / coach tuinders
Biologische tuinbouw - landgoederen - historische moestuinen - stadstuinieren
Organisatie en beheer (tijdelijk, interim, part-time) incl. vrijwilligerscoördinatie of ontwikkeling vrijwilligersorganisatie
(persoonlijke) ontwikkeling, ondernemerschap en communicatie van 'het verhaal van je onderneming'

Actuele klussen:
Kwartiermaker - georganiseerde gastvrijheid - Overtuin landgoed Scherpenzeel
Ontwerp en organisatie Historische Moestuin Park Scherpenzeel (GLK)
Advies / ontwerp / coach historische moestuin de Haar
Schrijver Stadstuinieren Magazine
Recent afgerond:
Tuinbaas / vrijwilligerscoordinator / beheerplan landgoed Huis Sevenaer (2014-2019)
Vertaling en bewerking "The Market Gardener" - Zo krijg je een rendabele kleine tuinderij, verschenen sept 2018 bij Jan van Arkel
 
Opdrachtgevers over samenwerken met Taco

Sinds 1997 adviseur biologische landbouw + sinds 1999 ondernemer in (verbrede) biologische tuinbouw met directe afzet en publieksactiviteiten.
Landgoederen zijn mijn natuurlijke 'biotoop': samenhang en verbinding, verleden en toekomst, idealen, verantwoordelijkheden en praktisch handelen.
 
De cyclus van de seizoen en inspireert mij, als verbinding met het 'hier & nu' én als metafoor voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.
Ik gebruik een systemische blik / bedrijfsopstellingen als gereedschap voor meer duidelijkheid en rust in organisaties.
Als coach en spreker bieden natuur en landbouw een rijke beeldentaal voor onze eigen plek en groei.
Kernwoorden in mijn aanpak zijn: creativiteit, ondernemingszin, communicatie, lol, lef en verantwoording.

Actief en breed netwerk in biologische land- & tuinbouw, koks en culinaire schrijvers, landgoederen, adviseurs en coaches. Daarnaast lid van:
- Gilde van Tuinbazen - landgoedbeheerders bouwen samen kennis en ervaring op over beheer, instandhouding en ontwikkeling van historisch groen.
- Erfgoedlijst / netwerk Eeuwig Moes - instandhouden en vermeerderen van oranje lijst soorten van oude nederlandse tuinbouwgewassen voor het CGN.
- OBOD - groei en ontwikkeling met de natuur als inspiratie en de seizoenen als spiegel. 
- Broodfonds Vallei - een vereniging van zelfstandigen die elkaar financieel ondersteunen bij arbeidsongeschiktheid.
- Slowfood - waar we ons in een prima sfeer, druk maken over diversiteit, duurzaamheid en (daarvan) genieten.

Land & Co

Land & Co is een samenwerking van zelfstandigen, een buitengewoon ingenieursbureau. Ons werkgebied volgt uit onze passie (en zorg) voor een gezonde, natuurlijke leefomgeving. Onze opdrachten gaan hierover. Onze inbreng is: advies, coaching, training, co-creatie, projectorganisatie, ontwerp en onderzoek. Wij zijn sterk in ‘het bij elkaar houden’ van de samenhang van mens, omgeving en haalbaarheid (economisch, maatschappelijk, betekenisvol). Elk van ons brengt eigen kennis en kwaliteiten in. Samenwerking ligt aan de basis van nieuwe concepten zoals Landgilde, Historische moestuinen, Landregels, Zin in Natuur / De Groene Kapel en Eet je Uitzicht.
Maria van Boxtel adviseur Land en Co

Maria van Boxtel

Enthousiasmerend projectleider biologische en duurzame landbouw. Ontwikkelen nieuwe landbouwbedrijven en bedrijfsopvolging. Bedrijfsplan verbrede of biologische landbouw. Workshops en cursussen voor agrarische ondernemers.

Helmer Wieringa adviseur Land&Co contact

Helmer Wieringa

Scherpe analist, omdenker, concept bedenker, ontwerper van afspraken en regels die werken, bruggenbouwer en 'rechter'. Omgevingswet, landbouw, verbreding, land art, bedrijfsopvolging. Voor principeverzoek, beleidsnota, advies,...   

Taco IJzerman

Creatief en praktisch advies, ontwerp, teelt- of bedrijfplan
Biologische tuinbouw - landgoederen - historische moestuinen - stadstuinieren
Tuinbaas / tijdelijk, interim, part-time organisatie en beheer
Coaching en inspiratie bij (persoonlijke) ontwikkeling, ondernemerschap en communicatie

Lian Kasper

 Projectleider, programma maker, trainer en coach

… in duurzame plattelandsontwikkeling
… in de natuur-inclusieve en biologische landbouw
… in maatschappelijke betrokkenheid bij landschap en natuur
… in de relatie tussen mens en aarde