Lian Kasper

 Projectleider, programma maker, trainer en coach

… in duurzame plattelandsontwikkeling
… in de natuur-inclusieve en biologische landbouw
… in maatschappelijke betrokkenheid bij landschap en natuur
… in de relatie tussen mens en aarde

 Lian is geboren en getogen op een Biologisch Dynamisch akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder en opgeleid als landschapsarchitect in Wageningen. Zij heeft een overkoepelende blik op landschap en landschappelijke ontwikkelingen, waarbinnen duurzame landbouw en natuur een centrale rol spelen.

Lian heeft zich bijgeschoold als coach en trainer om ook de menselijke/persoonlijke kant van betrokkenheid bij landschap en natuur aan te kunnen spreken. Zorg voor onze aarde begint bij een goede verbinding met onszelf, en met ons eigen vermogen lief te hebben.

Haar passie ligt bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten, programma’s en trainingen op het raakvlak tussen mens en natuur.

 Actuele bezigheden:

  • Workshops en trainingen voor starters in de biologische en multifunctionele landbouw voor Landgilde, i.s.m. Maria van Boxtel.
  • Project Bio-Diverse landbouw voor st. Hemus/ERF bv
  • Workshops en training in persoonlijke ontwikkeling, omgaan met de uitdagingen van de wereld en (her-) verbinding met de natuur met behulp van the work that reconnects van Joanna Macy. Zie o.a. iWeek Otherwise
  • Programmamaker Academie voor Landschap: lezingenreeks over Landschapspijn voor de WLO
  • Opleider Adriaan Hoogendijk Opleiding en Coaching
  • Individuele levens- en loopbaan coaching
Contact: bel 0618415566 of mail lkasper@landco.nl

  

                                                                         

 

 

 

Land & Co

Land & Co is een samenwerking van zelfstandigen, een buitengewoon ingenieursbureau. Ons werkgebied volgt uit onze passie (en zorg) voor een gezonde, natuurlijke leefomgeving. Onze opdrachten gaan hierover. Onze inbreng is: advies, coaching, training, co-creatie, projectorganisatie, ontwerp en onderzoek. Wij zijn sterk in ‘het bij elkaar houden’ van de samenhang van mens, omgeving en haalbaarheid (economisch, maatschappelijk, betekenisvol). Elk van ons brengt eigen kennis en kwaliteiten in. Samenwerking ligt aan de basis van nieuwe concepten zoals Landgilde, Historische moestuinen, Landregels, Zin in Natuur / De Groene Kapel en Eet je Uitzicht.
Maria van Boxtel adviseur Land en Co

Maria van Boxtel

Enthousiasmerend projectleider biologische en duurzame landbouw. Ontwikkelen nieuwe landbouwbedrijven en bedrijfsopvolging. Bedrijfsplan verbrede of biologische landbouw. Workshops en cursussen voor agrarische ondernemers.

Helmer Wieringa adviseur Land&Co contact

Helmer Wieringa

Scherpe analist, omdenker, concept bedenker, ontwerper van afspraken en regels die werken, bruggenbouwer en 'rechter'. Omgevingswet, landbouw, verbreding, land art, bedrijfsopvolging. Voor principeverzoek, beleidsnota, advies,...   

Taco IJzerman

Creatief en praktisch advies, ontwerp, teelt- of bedrijfplan
Biologische tuinbouw - landgoederen - historische moestuinen - stadstuinieren
Tuinbaas / tijdelijk, interim, part-time organisatie en beheer
Coaching en inspiratie bij (persoonlijke) ontwikkeling, ondernemerschap en communicatie

Lian Kasper

 Projectleider, programma maker, trainer en coach

… in duurzame plattelandsontwikkeling
… in de natuur-inclusieve en biologische landbouw
… in maatschappelijke betrokkenheid bij landschap en natuur
… in de relatie tussen mens en aarde