Ruimtelijke ordening

Onderzoek, onderbouwing, betere regels, uitnodigingsplanologie.
Voor platteland en nieuwe landbouw.

 

Onderzoek en onderbouwing zijn belangrijke onderdelen van de Omgevingswet voor een Omgevingsvergunning. Plannen van landbouwbedrijven voor verbeding, opstart, vab's en nevenactiviteiten zijn onze specialiteit. Begin met principeverzoek en quick scan?

Voor gemeenten adviseren wij over uitnodigingsplanologie en betere regels bij plattelandsvragen zoals vab, verbreding, nieuw grondgebruik. Ook voor het organiseren van de landbouw in stadsrandzones of op pachtbedrijven met (nieuwe) ondernemers. Intern meedraaien in projectgroep is mogelijk.

Structuurvisies gemeenten Alphen aan den Rijn en Ede. Vele (onderdelen) bestemmingsplan buitengebied. Stadsrandzones in o.a. Lelystad, Eindhoven, Almere. Gedachtes over betere regelgeving in webartikel betere wet- en regelgeving bij Bureau De Helling, 2016. Vervolgd in blog-artikelenreeks.

 

Helmer Wieringa is ons aanspreekpunt voor ruimtelijke ordening en Omgevingswet. Mail hwieringa@landco.nl, bel 0653 44 7770 of stel de vraag via contact.
handreiking regelgeving landbouw en verbreding

Ruimtelijke ordening

Onderzoek, onderbouwing, betere regels, uitnodigingsplanologie.
Voor platteland en nieuwe landbouw.

 

Agrarisch advies bestemmingsplan Land&Co

Agrarisch advies

Agrarisch advies als toets bestemmingsplan. Volwaardigheid, noodzaak. Ook second opnion en getuige-deskundige landbouw.

 

Nieuws en werk


Jan 2019 - bedrijfsopvolging op Biobeurs 23 en 24 januari, zorgwonen als herbestemming; streekbedrijfsplan geitenhouderij ism SPN.
Nov/dec 2018 - nieuw bestemmingsplan zorgboerderij; principeverzoek boomkwekerij
Okt 2018 - Publicatie RCE Streekeigenheid in regionale voedselproductie, www.eetjeuitzicht.nl, als landbouw input Omgevingsvisie.
Sept 2018 - Advies agrarisch bouwvlak; advies parkeren zorgboerderij; workshop starters landbouw; artikel regelgeving Ekoland;
Juni 2018 - advies en inbreng workshop verpachting landgoed te Scherpenzeel. Werkgroep Boomteelt Sint-Oedenrode, voorzitter.
Feb 2018 - Juni 2018 - Advies begeleiding bestemmingsplan methodiek dorpsvisies Alphen aan den Rijn ikv Omgevingswet.

Publicaties & downloads

 Publicatie Handreiking Streekeigenheid in regionale voedselproductie, dec 2018, over relatie voedsel - landschap, zie www.eetjeuitzicht.nl

Opdrachtgevers & projecten

Gemeenten: o.a. Ede, Alphen aan den Rijn, Boxtel, Geldrop-Mierlo, Meppel
Regio's: Het Groene Woud, Kromme Rijnstreek, Achterhoek
Particulieren en adviseurs: agrariers, plattelandsburgers, landgoederen, verbreders