Onderlinge hinder bedrijven is mogelijk

Vraag:

Bedrijven met verbreding in het buitengebied moeten niet worden beperkt in de ontwikkelingsmogelijkheden door omliggende (primaire) landbouwbedrijven. Andersom dienen verbrede bedrijven primaire landbouwbedrijven ook niet te beperken. Waarom is dit niet geregeld?

Antwoord:

Er zijn nu eenmaal functies in het buitengebied die niet goed te combineren zijn. Landbouwbedrijven veroorzaken hinder voor nabijgelegen andere functies, terwijl de ontwikkeling van deze andere functies wel een goed leefklimaat moeten hebben. Er zijn verschillende wetten die de onderlinge relaties regelen: de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. Tot op zekere hoogte is maatwerk mogelijk, maar er zijn grenzen.


bron: www.landregels.nl