Burger doet agrarische neventakken

Vraag:

Ik heb een boerderij met 2 ha grond gekocht. Ik wil oude schuur, gevelboerderij en gronden gebruiken voor kleinschalige tuinbouw en bewerking tot jams, sap, gezondheidsmiddelen en wijn met educatie en workshops. De gemeente aarzelt omdat ik een woonbestemming heb. Wat moet ik doen?

Antwoord:

Van belang is dat de gemeente een structuurvisie heeft waarin haar beleid staat rond activiteiten en nieuwe economie in het buitengebied. Indien dit beleid deze ontwikkeling als gewenst heeft vastgesteld, maar dit nog niet heeft geregeld in een bestemmingsplan, is dit beleid de basis voor een bestemmingsplanherziening met onderzoek. Dit traject kost in het algemeen twee jaar tijd. Uiteraard kan ondertussen worden gestart met de teelt en de werkzaamheden als een ‘beroep of ambacht aan huis’, volgens de regels van het geldende bestemmingsplan. Is er nog geen beleid vastgesteld, dan is het raadzaam dat de gemeente voor het gehele buitengebied afweegt hoe zij omgaat met dit soort initiatieven bij woondoeleinden. Een thema-structuurvisie (een structuurvisie die een aanvulling geeft op bestaand beleid) kan een optie zijn. Ook zonder structuurvisie kan het bestemmingsplan worden gewijzigd. U kunt daarvoor een aanvraag indienen.


bron: www.landregels.nl