Zorg wel of niet geurgevoelig

Vraag:

Volgens de gemeente vormt ons agrarisch bedrijf met de zorgboerderij als nevenfunctie een geurgevoelig object. Volgens anderen is de zorgtak direct gelieerd aan het agrarisch bedrijf en vormt daarom geen obstakel binnen de wet geurhinder en veehouderij.

Antwoord:

Als de zorg in een aparte ruimte of gebouw plaatsvindt is waarschijnlijk wel sprake van een geurgevoelig object. Dat hangt enigszins af van de intensiteit van het gebruik. Als de zorg plaatsvindt binnen de boerderij zelf, is het daarvan niet als apart geurgevoelig object te onderscheiden. De woning zelf is trouwens ook een geurgevoelig object. Het stempel ‘geurgevoelig object’ wil niet meteen zeggen dat er obstakels ontstaan. Een geurgevoelig object dat deel uitmaakt van de eigen inrichting wordt bijvoorbeeld niet beschermd tegen geurhinder van die eigen inrichting. De aanwezigheid van een woning of zorggebouw op een bedrijf is dus geen belemmering voor de eigen bedrijfsontwikkeling.


bron: www.landregels.nl