Beroep aan huis en geurgevoeligheid

Vraag:

Mijn buurman woont op een agrarisch bestemd erf. Hij heeft sinds kort een beroep aan huis waarbij klanten langskomen. Gaat het hier om een geurgevoelig object wat de uitbreidingsplannen van mijn agrarische bedrijf (varkenshouderij) kan tegenhouden?

Antwoord:

Geurgevoelige objecten zijn volgens de Wet geurhinder en veehouderij: “gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt.” . Daar vallen woningen ook onder. De woning van de buurman is bestemd als bedrijfswoning en dus ook geurgevoelig. Het maakt dus niet veel uit dat er ook andere activiteiten, zoals beroep aan huis, plaatsvinden. Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij (of die na 19 maart 2000) hebben opgehouden daar deel van uit te maken) gelden niet de maximale geurbelastingsnormen, maar zijn alleen minimumafstanden vastgesteld: 50 meter (binnen de bebouwde kom) of 100 meter (buiten de bebouwde kom). Als het om een agrarische bestemming gaat en de buurman oefent geen landbouw uit, is dat in strijd met het bestemmingsplan.


bron: www.landregels.nl