Bestemmingsplan verplicht niet tot muurtje

Vraag:

Op agrarische bedrijven komt het vaak voor dat in een groot bedrijfsgebouw een deel gebruikt mag worden voor een nevenactiviteit. Vaak is die nevenactiviteit in het bestemmingsplan beperkt tot een aantal m2 (dat dus geringer is dan het grotere gebouw). Het bestemmingsplan stelt in het algemeen nooit eisen dat deze beperkte oppervlakte fysiek met een muur moet worden afgeschermd. Een enkele toezichthouder en/of gemeente meent dat de Wro een muur vereist. Het gaat nadrukkelijk niet om vereisten als gevolg van andere wetgeving zoals voedselhygiëne of brandveiligheid. Op basis waarvan vereist de r.o. een  muur of afscheiding?

Antwoord:

In een bestemmingsplan horen geen bouwkundige voorschriften. Ook kan het bestemmingsplan iemand niet verplichten tot uitvoering. Als de regeling in het bestemmingsplan uitsluitend het aantal meters regelt, kan de eis van een muur niet worden gesteld. Dat kan anders liggen als een fysieke afscheiding als voorwaarde gekoppeld is aan het mogen gebruiken van gebouwen als nevenactiviteit. Het hangt dus van de regeling in het bestemmingsplan af, of deze eis is gesteld. De gemeente doet dat soms om problemen bij de handhaving te voorkomen. Als immers niet duidelijk is waar de nevenactiviteit ophoudt, valt er ook moeilijk na te gaan of de toegestane oppervlakte niet wordt overschreden.


bron: www.landregels.nl