Meerdere maten in bestemmingsplannen

Vraag:

Ik wil op mijn agrarisch bouwblok een recreatiegebouw bouwen. Volgens het oude bestemmingsplan moesten gebouwen minimaal 3 meter vanuit de bestemmingsgrenzen worden gebouwd. Het bouwplan voorziet in een bouw op 4 meter vanuit de bestemmingsgrens. In het nieuwe bestemmingsplan wordt een afstand van 5 meter geëist. De gemeente eist aanpassing van het bouwplan. Moet ik het bouwplan herzien?

Antwoord:

Als de gemeente beslist op een aanvraag om een bouwvergunning (omgevingsvergunning) moet het op het moment van die beslissing voldoen aan het op dat moment geldende bestemmingsplan. Het bouwplan moet dus in beginsel worden aangepast, maar misschien biedt het nieuwe bestemmingsplan ook nog mogelijkheden tot afwijking.


bron: www.landregels.nl