Beroep aan huis toegestaan

Vraag:

De gemeente stelt dat ik zonder ontheffing geen beroep aan huis mag uitvoeren. Ik was in de veronderstelling dat een beroep aan huis altijd is toegestaan tenzij hiervoor moet worden bijgebouwd. Hoe zit dit?

Antwoord:

Of een beroep aan huis is toegestaan hangt in de eerste plaats van de omvang af. Het gebruik van een slaapkamer als kantoor zal in het algemeen onder de bestemming ‘wonen’ geen probleem zijn. Maar daarbuiten is een beroep aan huis niet per definitie toegestaan. Of een beroep aan huis mag, is geregeld in het bestemmingsplan. In de bestemming “wonen” kan – naast uiteraard wonen, ruimte zijn gelaten voor een beroep of bedrijf aan huis. Soms is dat geregeld in de bestemmingsomschrijving zelf (waarbij dan meestal is bepaald dat andere functies dan wonen van ondergeschikte betekenis moeten zijn), soms ook zijn er nadere voorschriften gesteld omtrent bouwen en gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van maximale oppervlaktes e.d. Soms is dit weer gekoppeld aan de bepaalde vormen van beroep of bedrijf, bijvoorbeeld met het oog op verkeersaantrekking, parkeervoorzieningen e.d. Het bestemmingsplan is dus doorslaggevend.


bron: www.landregels.nl