Twee locaties in bestemmingsplan

Vraag:

Ons agrarisch bedrijf heeft op afstand twee varkensstallen gekocht. De gemeente wil deze stallen aan ons bedrijf ‘pijlen’ in het bestemmingsplan omdat beide locaties in eigendom zijn van één bedrijf. De woning die aanwezig is op het erf van de aangekochte stallen wordt hierdoor een burgerwoning, wat belemmeringen oplevert voor onze bedrijfsuitvoering. Mag de gemeente de stallen aan elkaar pijlen zonder verdere R.O. argumenten?

Antwoord:

Eigendomsverhoudingen hebben niets met bestemmingen te maken. Van de oude bedrijfswoning in het bestemmingsplan is de agrarische bestemming vervangen door een ‘gewone’ woonbestemming. De gemeente kan daarvoor op grond van ruimtelijke argumenten kiezen, maar dient daarbij wel rekening te houden met de belangen van de binnen het bouwblok gelegen varkensstallen. Waarschijnlijk is in deze woning een goed woon- en leefklimaat niet verzekerd, vanwege geluid- en geurhinder. Omzetting van de bestemming naar burgerwoning is dan volgens rechtspraak niet mogelijk.


bron: www.landregels.nl