10% regel in bestemmingsplannen

Vraag:

De gemeente gebruikt de 10% regeling voor het verschuiven van oppervlakte tussen verschillende nevenactiviteiten. Ik mag daarmee slechts éénmalig een nevenfunctie uitbreiden door oppervlakte van een andere nevenfunctie af te halen. Is de 10% regeling hiervoor bedoeld?

Antwoord:

Elk bestemmingsplan bevat flexibiliteitsbepalingen voor hoogst noodzakelijke afwijkingen van afmetingen en maatvoeringen. Om die ontheffing toe te passen moet er een goede reden zijn. De 10% regeling is uitsluitend bedoeld voor bijzondere situaties in de maatvoering, afstand of afmeting. Het is een uitzondering en het is niet bedoeld als een recht of als vaste verhoging van elke maat. De 10%-regeling kan een knellende situatie oplossen waarin bestaande gebouwen net niet in de regels passen. Het is noch per se eenmalig, noch zonder meer een recht voor elke nevenfunctie. B&W is bevoegd om deze ontheffing te verlenen.


bron: www.landregels.nl