Nevenactiviteit in meerdere bouwlagen

Vraag:

De gemeente heeft mijn boerderij bestemd als agrarisch bedrijf met nevenactiviteiten tot 150 m2. Ik mag nog bijbouwen, maar nu stelt de gemeente dat dit slechts in één bouwlaag mag waardoor ik zowel kelder als zolder niet kan gebruiken. De eventuele nieuwbouw mag wel 10 m hoog zijn.

Antwoord:

Elk bestemmingsplan omschrijft de begrippen van oppervlakte en inhoud. De meeste begrippen omschrijven de oppervlakte als de vloeroppervlakte. Meestal is er een aparte regel die bepaalt of er ondergronds mag worden gebouwd. Het hangt van de bouwhoogte en vereisten van het Bouwbesluit af of er bouwtechnische mogelijkheden zijn voor een zolder of verdieping (of vide); het bestemmingsplan regelt dit niet standaard. Een gebouw kan ook geregeld zijn door het vaststellen van de maximale inhoud, in m3. Ook dan hebben de meeste bestemmingsplannen voor het buitengebied geen regels over verdiepingen. Als de gemeente deze eis van een bouwlaag stelt, zal die gebaseerd moeten zijn op het bestemmingsplan.


bron± www.landregels.nl