Nut van brandpreventieplan

Vraag:

Van de gemeente heb ik een brandpreventieplan laten opstellen vanwege nieuwbouw van logieskamers. Mijn bebouwing ligt binnen 40 m van een blusvoorziening maar de nieuwe logies op 55 m. Het brandpreventieplan concludeert dat een nieuwe blusvoorziening niet nodig is. Nu eist de gemeente zonder argumentatie dat ik een eigen blusvoorziening moet oprichten ad 7.000 euro. Op basis van welke regelgeving toetst de gemeente de afstandsnorm? Wat is dan het nut van het (verplichte) brandpreventieplan als de conclusie kan worden genegeerd?

Antwoord:

Een brandpreventieplan wordt meestal opgesteld in het kader van een bouwaanvraag, om te kunnen nagaan of het gebouw aan eisen van Bouwbesluit en Bouwverordening voldoet. Zo’n plan is lang niet altijd verplicht (hoewel de brandweer soms doet alsof dat wel zo is). Een brandpreventieplan kan ook in het kader van een gebruiksvergunning aan de orde zijn. Wat de blusvoorziening betreft: soms eist de gemeentelijke bouwverordening een blusvoorziening. Is die er niet, dan kan de bouwvergunning worden geweigerd. Het brandpreventieplan had daar dan ook aandacht aan moeten besteden en is dus mogelijk niet goed opgesteld. Als de bouwverordening niets zegt over blusvoorzieningen – en ook dat komt voor – dan kan de bouwvergunning ook niet om die reden worden geweigerd.


bron: www.landregels.nl