Rondleiding op kaasmakerij

Vraag:

Wij willen graag bezoekers rondleiden door de kaasmakerij op onze boerderij. De gemeente weet niet goed aan welke regels we moeten voldoen. Kunnen we zo mensen rondleiden, of moeten we aan extra eisen op het gebied van hygiëne voldoen?

Antwoord:

De Warenwet en de daarop gebaseerde Hygiënecode voor boerderijzuivelbereiding en de Hygiënecode voor de kleinschalige detailhandel in zuivel stellen eisen aan de hygiëne van de kaasmakerij en aan de aanwezigheid van personen. Vanuit deze eisen is de hygiëne in de bereidingsruimte moeilijk te waarborgen als bezoekers kunnen binnenlopen. In het algemeen stellen het COKZ en de VWA dat het besmettingsrisico te groot is. Daarom gaat de hygiëneregelgeving uit van scheiding van verwerking en bezoek. U kunt op twee manieren voldoende scheiding tussen de bezoekers en de kaasbereiding realiseren: in de tijd of in de ruimte. Door alleen kaas te maken op dagen dat u niet voor publiek geopend bent, en tussendoor grondig te reinigen, scheidt u de bereiding en de bezoekers voldoende in de tijd. U kunt ook een scheiding aanbrengen in de ruimte, bijvoorbeeld door de bereidingsruimte van de kaas te tonen aan uw klanten via een tussenwand van glas. Wilt u uw bezoekers zelf kaas laten maken, dan moet u over een aparte workshopruimte beschikken of ook weer een duidelijke scheiding in de tijd maken. Voor de glazen tussenwand is een melding bij de gemeente of een lichte bouwvergunning nodig. Het is aan te bevelen makkelijk schoon te maken materialen te gebruiken. Bouwt u een aparte educatieve ruimte? Dan moet het bestemmingsplan dit toestaan en heeft u een bouwvergunning nodig.


bron: www.landregels.nl