Emmers rechtop of op zijn kop

Vraag:

In onze melkveehouderij zetten wij om hygiëne redenen schoongemaakte emmers op zijn kop. Op deze manier kan er geen water in blijven staan en krijgen schimmels minder kans. Wij werken zo volgens de hygiënecode zelfzuivelen. Bij recente controle van de Arbodienst kregen we te horen dat vanwege veiligheidsredenen de emmers rechtop in elkaar gestapeld moeten worden. Welke instantie moet ik volgen?

Antwoord:

Zowel aan eisen van hygiëne als aan eisen van veiligheid moet worden voldaan. Meestal hoeft dat geen tegenstrijdigheden op te leveren. Wellicht zijn er oplossingen denkbaar die recht doen aan het advies van beide instanties. Waar het de COKZ gaat om hygiëne, gaat het de arbodienst om een veilige werksituatie. U kunt bijvoorbeeld de emmers in een rek ondersteboven plaatsen, zodat zij niet gemakkelijk om kunnen vallen. Hierna is sprake van een hygiënische én veilige situatie.


bron: www.landregels.nl