Monsters voor Legionella 2 x of 1 x per jaar

Vraag:

Ik moet voor mijn minicamping 2 x per jaar twee monsters laten nemen voor Legionella. Maar mijn camping is in de winter dicht. Moet ik dan ook nog monsters nemen? Bovendien is het relatief duur.

Antwoord:

Het Waterleidingbesluit (ministerie van VROM) stelt dat op een locatie met verblijfsrecreatie 2 x per jaar twee monsters moeten worden genomen (tot 50 tappunten). Boerderijcampings zijn in veel gevallen de helft van het jaar open voor gasten, en gesloten van november tot maart. Voor deze campings is geen uitzondering gemaakt. Vanwege het feit dat veel boerderijcampings de helft van het jaar open zijn, hanteren sommige kampeerboerderijen een bemonstering van 1 x per jaar met twee monsters, bij aanvang van het seizoen. Voor zover bekend wordt dit gedoogd. Ondanks de bemonstering blijft de ondernemer verantwoordelijk en aansprakelijk.


bron: www.landregels.nl