Alcohol schenken in gebruiksvergunning?

Vraag:

In mijn concept-gebruiksvergunning staat dat ik geen alcohol mag schenken. Hoewel dat inderdaad is afgesproken, is het volgens mij niet juist dat de gebruiksvergunning dit vastlegt. De afweging over alcohol vindt toch altijd plaats via de DHW-vergunning?

Antwoord:

Voor het schenken van alcohol is inderdaad een Drank- en Horecawetvergunning (DHW) nodig. Het schenken van alcohol brengt extra brandveiligheidseisen en bouwvoorschriften met zich mee (Bouwbesluit). Omdat uw locatie bouwtechnisch niet geschikt is voor het schenken van alcohol zal een vergunning niet kunnen worden verleend. Dat de gebruiksvergunning ook nog eens vaststelt dat geen alcohol mag worden geschonken is overbodig en dus onjuist. Maar veel kwaad kan het ook weer niet.


bron: www.landregels.nl