Voor alcohol gebouw aanpassen

Vraag:

We hebben een ontvangstruimte gemaakt van de voormalige koeienstal op onze boerderij. Deze voldoet aan het bouwbesluit. We krijgen geen Drank- en Horecawetvergunning omdat de bouwkundige eisen die hier bij horen niet realiseerbaar zijn in onze ontvangstruimte. Nu ontvangen we alleen groepen die soms bij een familiefeestje zelf bier of wijn meenemen. Dit is ook toegestaan volgens de  VWA. De gemeente wil hier niet in meegaan en eist dat we voldoen aan de bouwkundige eisen (bouwbesluit) voor alcohol.

Antwoord:

Wanneer in de ontvangstruimten alleen maar zelf meegebrachte drank (dat is: alcohol) wordt genuttigd, en er dus geen drank wordt verkocht, is er geen Drank- en Horecawetvergunning nodig. De Drank- en Horecawet gaat over het verstrekken van alcohol. De wet gaat verder niet over eten en drinken. Voor het serveren en verkopen van ander eten en drinken dan alcohol is geen DHW-vergunning nodig. Het toezicht op de drank- en horecavergunning wordt uitgeoefend door de VWA. Wanneer de VWA aangeeft dat er in de bepaalde situatie geen Drank- en Horecawetvergunning nodig is, dan is deze niet nodig. Verandert de situatie, dan zal de VWA dit weer moeten beoordelen. Indien de situatie vereist dat volgens de VWA een DHW-vergunning nodig is, dan geeft de gemeente de DHW-vergunning af: de gemeente toetst vooral of ‘horeca’ op die plek is toegestaan volgens bestemmingsplan, als hoofdfunctie, als nevenfunctie of als logisch onderdeel van de hoofdfunctie.

Verwarrend is dat men er met een DHW-vergunning niet is. Het Bouwbesluit stelt namelijk ook nog eisen: in een ruimte waarin alcohol wordt gebruikt (verkocht of meegenomen) moeten bepaalde bouwkundige voorzieningen worden getroffen. Pas dan kunt u een gebruiks- of exploitatievergunning krijgen. Sommige deskundigen stellen dat deze eisen uitsluitend gelden indien een DHW-vergunning volgens VWA nodig bleek. Andere deskundigen wijzen erop dat in Bouwbesluit geen koppeling met DHW is gelegd. De extra eisen gaan over toiletruimte, brandveiligheid en ventilatie. De gemeente toetst ook de opleidingseisen, eventueel de Wet Bibob, en kijkt of terrasvergunning nodig is.


bron: www.landregels.nl