Tent voor feestje

Vraag:

Ik wil een tent neerzetten voor bruiloften en partijen. De gemeente stelt dat dit niet mag.

Antwoord:

Het gaat kennelijk om een permanente tent. In het algemeen is een tent geen bouwwerk, maar – afhankelijk van de vraag of de tent duurzaam met de grond verbonden is – kan het dat wel worden. Dan is dus een bouwvergunning (omgevingsvergunning) nodig. Daarbij wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Als daarin geen bestemming voorkomt die recht doet aan ‘bruiloften en partijen’ (bijv. horeca of recreatie), dan mag het inderdaad niet, tenzij ontheffing verleend kan worden of het plan wordt gewijzigd. Daarnaast kan een evenementenvergunning (voor incidentele gebeurtenissen) of een gebruiksvergunning (voor min of meer permanent gebruik) nodig zijn; dit is geregeld in de gemeentelijke APV. Als ook alcohol wordt verstrekt is een Drank- en Horecawetvergunning nodig.


bron: www.landregels.nl