Welke regels voor buitenzwembad gasten

Vraag:

Ik heb een Bed and Breakfast en wil een niet overdekt buitenzwembad voor gasten aanleggen. In het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) kan ik niet goed herleiden aan welke kwaliteitseisen en veiligheidsregels voldaan moet worden. Welke regels en eisen zijn op mijn situatie van toepassing?

Antwoord:

Voor zwembaden gelden geen specifieke bouwvoorschriften. Wel moet aan de algemene regels van het Bouwbesluit worden voldaan. Een gespecialiseerd bedrijf is daar van op de hoogte. Voor het gebruik van het zwembad gelden wel speciale regels. Met het oog op hygiëne en veiligheid maken de Wet en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwembaden onderscheid tussen private, semi-publieke en publieke baden. Een zwembad bij een Bed en Breakfast geld als semi-publiek bad, er komen immers andere personen dan familieleden langs. Daarmee valt het zwembad onder de categorie A zwembaden.
U moet volgens de wet voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan categorie A zwembaden met uitzondering van het aanwezig zijn van kleedruimten. Dit zijn onder andere:
-    Dagelijkse controle van het zwemwater door de eigenaar
-    Maandelijkse controle van de waterkwaliteit door een laboratorium
-    voldoen aan alle hygiëne en bouwvoorschriften voor zwembaden
-    aanwezigheid van een douche en toiletten in de buurt van het zwembad
-    Het voortdurend aanwezig zijn van toezicht op het zwembad (tenzij het bad minder dan 1.40 m diep is)
Het spreekt vanzelf dat bij de bouw van het zwembad met deze eisen rekening wordt gehouden.


bron: www.landregels.nl