Kinderopvang: is dit zorg of niet?

Vraag:

Kinderopvang: is dat zorglandbouw of niet?

Antwoord:

Elke wet heeft eigen begrippen en definities. Het antwoord hangt daarom af van de context waarin deze vraag opkomt. Omgekeerd: er is dus nooit één antwoord op de vraag wat kinderopvang, zorglandbouw of landbouw is: het hangt van de wet en type vergunning af. Er is sinds 2005 een Wet kinderopvang, die gaat over de kwaliteit van de kinderopvang. De begrippen hierin staan los van andere wetgeving. Voor de geurhinder is de verblijfstijd van mensen van belang: dit is belangrijker dan het woord zorglandbouw of kinderopvang. In de ruimtelijke ordening zijn het gebruik van gebouwen en de effecten op de omgeving van belang. Kinderopvang en zorglandbouw kunnen in gelijke mate gebouwen gebruiken en de omgeving beïnvloeden (m2, verkeer, parkeren): dan is kinderopvang en zorglandbouw gelijk te behandelen. Er kan ook een groot verschil zijn: dan is het gebruikelijk om kinderopvang en zorglandbouw verschillend toe te staan. De gemeenten bepalen dit.


bron: www.landregels.nl