Boerengolf op pachtgrond

Vraag:

Ik wil boerengolf beginnen op mijn weiland dat ik pacht en dat ik gebruik als weidegrond voor mijn melkveehouderij. Loop ik het risico dat mijn pacht wordt opgezegd?

Antwoord:

Als er incidenteel boerengolf wordt gespeeld op het weiland, is dat niet van invloed op de pachtverhouding. De grond blijft dan immers in agrarisch gebruik. Ook ontstaat er geen schade. Als de intensiteit toeneemt en er elke dag een paar bussen uitgebluste managers tussen de koeien worden gejaagd, kan dat anders komen te liggen. Niet alleen kan er schade ontstaan aan het land, maar ook kan dan gezegd worden dat ‘bestemming, inrichting en gedaante’ van het gepachte, zoals omschreven in de pachtovereenkomst, worden gewijzigd. Daarvoor is toestemming van de verpachter nodig. Ontbreekt die, dan bestaat het risico dat de pacht wordt beëindigd. Het is altijd verstandig de verpachter in kennis te stellen van de plannen.


bron: www.landregels.nl