Verkoop appels kan gewoon

Vraag:

De gemeente stelt dat ik thuis geen eigen appels en peren mag verkopen omdat dit geregeld is via een ontheffing (in deze gemeente tot maximaal 50 m2). Ik dacht altijd dat verkoop van producten aan huis is toegestaan. Hoe zit dit precies?

Antwoord:

Of verkoop van producten is toegestaan, staat in het bestemmingsplan. Het spreekt niet vanzelf dat ‘detailhandel’ past binnen de agrarische bestemming. In het algemeen wordt verkoop van eigen producten en ter plaatse bewerkte producten gezien als onderdeel van de bestemming agrarisch bedrijf. In veel bestemmingsplannen is zodoende verkoop van eigen producten wel toegestaan, maar er kunnen eisen worden gesteld aan het als zodanig gebruiken van grond en gebouwen. Als er verbouwd moet worden is soms een wijziging of ontheffing (afwijking) van het bestemmingsplan vereist.


bron: www.landregels.nl