Voor recreatie open op zondag: toch verbod verkoop?

Vraag:

Ik heb een agrarisch bedrijf gecombineerd met recreatieve activiteiten. Daarbij verkoop ik een aantal producten. Mag ik op zondag, als de meeste recreanten komen, producten verkopen?

Antwoord:

Of u producten mag verkopen volgt in de eerste plaats uit uw bestemming. Verkoop of winkel is daar specifiek benoemd. Verkoop van ter plekke gemaakte producten of kleine souvenirs is altijd toegestaan. Over de openingstijden gaat de Winkeltijdenwet. Die wet kent een eigen definitie van winkel, dus los van de bestemming. Een winkel is in de Winkeltijdenwet gedefinieerd als “een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht”. De Winkeltijdenwet kent in verband met de zondagsrust als hoofdregel dat op zondagen winkels gesloten zijn. Hoewel het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet een aantal type winkels vrijstelt van de Winkeltijdenwet zoals tankstations en musea, worden boerenwinkels en -verkooppunten niet genoemd. U mag uw producten op basis van de huidige wetgeving dus in principe niet in een winkel verkopen op zondag. Gemeenten kunnen slechts voor een beperkt aantal bijzondere situaties vrijstellingen of ontheffingen verlenen. Zo kan de gemeenteraad vrijstelling verlenen van het verbod een winkel voor het publiek op zondag geopend te hebben. Gemeenten kunnen daarnaast bepalen of zij op grond van de toerismebepaling winkelopening op zondag toestaan. De besluitvorming over de openstelling op grond van de Winkeltijdenwet ligt bij gemeenten. Indien u winkelopenstelling op zondag wenst, dient u daarom contact op te nemen met uw gemeente voor het verkrijgen van een ontheffing. Voor de meeste recreatiebedrijven is het gedoogd.


bron: www.landregels.nl  juli 2015 hw