Zelfgemaakte wijn op markt schenken

Vraag:

Mag ik mijn zelfgemaakte wijn of andere regionale wijn verkopen op een markt?

Antwoord:

In principe is dit niet toegestaan, aangezien dichte flessen zwak-alcoholhoudende drank (bier, wijn) alleen mogen worden verkocht als is voldaan aan de eisen van artikel 18 van de Drank- en Horecawet. Daarin staat dat het alleen is toegestaan alcoholhoudende drank die is bestemd voor gebruik elders dan ter plaatse te verkopen in een slijterij, een supermarkt, of een snackbar. Een marktkraam is geen winkel en voldoet dus niet aan de wettelijke eisen.
Voor de verkoop van regionale wijnen in dichte flessen tijdens braderieën, jaarmarkten en streekmarkten heeft de Minister van VWS echter een gedoogbeleid afgekondigd, in afwachting van aanpassing van de Drank- en Horecawet. Dit betekent in de praktijk dat de Minister van VWS de Voedsel en Waren Autoriteit, die toezicht houdt op de naleving van de Drank- en Horecawet, heeft gevraagd geen boetes op te leggen voor niet naleving van het uit artikel 18 Drank- en Horecawet voortvloeiende verbod op de verkoop van zwak alcoholhoudende streekproducten voor gebruik elders dan ter plaatse op jaarmarkten, braderieën en dergelijke. Het (laten) proeven van de wijn ten behoeve van de verkoop is niet toegestaan.


bron: www.landregels.nl