Kaasmaken, waar op letten

Vraag:

A. Mag ik kaasmaken op mijn agrarisch bestemd boeren bedrijf?
B. Is het daarbij mogelijk om melk van buren te gebruiken?
C. Mag ik kaasmaken combineren in dezelfde ruimte als de winkel?

Antwoord:

Ad A. Het gemeentelijk bestemmingsplan bepaalt of het kaasmaken op die plek is toegestaan. Op basis van Warenwet, Bouwbesluit (inclusief brandweer) en Arbo kan worden bepaald aan welke eisen de ruimte moet voldoen.  Er is ook een (aanpassing van de) milieuvergunning (omgevingsvergunning) nodig.


Ad B. In het algemeen wordt het verkazen van eigen melk gezien als onderdeel van de bestemming agrarisch bedrijf. Bij het aanvoeren van melk van buiten wordt dit principe losgelaten en zal het van de ruimte in het bestemmingsplan of de gemeentelijke handhaving afhangen waar de grens ligt. De wijze van aanvoer van melk is geregeld via de Warenwet en te vinden in Hygiënecode voor boerderijzuivelbereiding en/of de Hygiënecode voor kleinschalige detailhandel in zuivel. Het COKZ houdt toezicht op de naleving. Voor het melktransport over de weg dient de melkrijder het diploma RMO-chauffeur te hebben (RMO = rijdende melk ontvangst). Als men de naam “Boerenkaas” wil gebruiken, vloeien daar ook nog weer voorschriften uit voort.


Ad C. Het bestemmingsplan bepaalt of een winkel op die plek is toegestaan. In het algemeen wordt verkoop van eigen melkproducten en ter plaatse bewerkte producten gezien als onderdeel van de bestemming agrarisch bedrijf. De Warenwet en de eerder genoemde Hygiënecodes stellen eisen aan de hygiëne van de kaasmakerij en winkelruimte en aan de aanwezigheid van personen. Vanuit deze eisen is de hygiëne in de bereidingsruimte moeilijk te waarborgen als kopers kunnen binnenlopen. In het algemeen stellen het COKZ en de VWA dat het besmettingsrisico te groot is. Daarom gaat de hygiëneregelgeving uit van scheiding van verwerking en verkoop. U kunt op twee manieren voldoende scheiding tussen de klanten en de kaasbereiding realiseren: in de tijd of in de ruimte. Door alleen kaas te maken op dagen dat u niet voor publiek geopend bent, en tussendoor grondig te reinigen, scheidt u de bereiding en de bezoekers voldoende in de tijd. U kunt ook een scheiding aanbrengen in de ruimte, bijvoorbeeld door de bereidingsruimte van de kaas te tonen aan uw klanten via een tussenwand van glas.


bron: www.landregels.nl