Boerenwinkel kan zo maar supermarkt worden?

Vraag:

De gemeente is heel terughoudend met het toestaan van Landwinkels omdat men bang is dat de winkels worden overgenomen door supermarktketens en vervolgens als hoofdfunctie verder functioneren. Is het niet zo dat vergunningen voor nevenactiviteiten zoals een landwinkel, automatisch vervallen als de hoofdfunctie wordt gestopt?

Antwoord:

De bestemming bestaat meestal uit een combinatie van de hoofdfunctie met de nevenfuncties. Er zijn twee methodieken in de bestemmingsplannen. Eén methodiek gaat uit van het gebruik van leegkomende gebouwen. Dit gebruik staat dan los van de hoofdfunctie maar is wel begrensd in oppervlakte van het bestaande gebouw. Een tweede methodiek ziet de nevenfunctie als een ondersteuning van de hoofdfunctie. In elke methodiek moet de bestemming worden herzien als de hoofdfunctie stopt. Gemeentelijke structuurvisies en bestemmingsplannen hebben meestal beleid geregeld over de ‘vervolgfunctie’ (via wijzigingsbevoegdheid). Het is dus zeker niet vanzelfsprekend dat derden een zelfstandige winkel of supermarkt kunnen starten. Wijzigt voor het bestemmingsplan de functie dan is het overigens niet vanzelfsprekend dat andere vergunningen vervallen of worden aangepast.


bron: www.landregels.nl