Maaisel uit natuurgebied goed spul

Vraag:

Op mijn bedrijf wil ik maaisel van het naastgelegen natuurgebied (2 kilometer verderop) gebruiken, maar de gemeente wil hiervoor geen vergunning geven. Waarom mag ik deze stof niet gebruiken?

Antwoord:

In de Wet milieubeheer worden alle stoffen waarvan “de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen” als afvalstof gedefinieerd. Maaisel vanuit natuurgebieden is zodoende een afvalstof. Daarom moet het aan strenge eisen voldoen. Groenafval moet door een composteerder verwerkt worden voordat het gebruikt mag worden. Het is mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor direct gebruik van deze stoffen (Vrijstellingsregeling plantenresten en tarragrond). Hiervoor gelden strikte afstandseisen. Maaisel of plaggen uit een natuurgebied moeten binnen dat natuurgebied worden opgebracht. Indien dit niet kan, dan kan gekozen worden voor een agrarisch bedrijf dat binnen 1 kilometer van het natuurgebied ligt. Hiervoor is wel toestemming van de gemeente nodig. Een mogelijke oplossing is om het maaisel in het natuurgebied zelf te composteren in samenwerking met de beheerder. De beheerder moet hier wel een vergunning voor aanvragen. Compost mag wel buiten de directe omgeving worden verspreid als het compost voldoet aan de verhandelingeisen van compost. Let op: Voor het composteren gelden verschillende regels en kwaliteitseisen.


bron: www.landregels.nl