Belemmert nieuwe poel mijn buren?

Vraag:

Als er een kamsalamander in je poel komt, mag er in de omgeving niets meer worden veranderd. Belemmer ik met mijn poel mijn agrarische buren?

Antwoord:

De kamsalamander is een beschermde soort op grond van de Flora- en Faunawet. Als een activiteit in de omgeving een bedreiging vormt voor de salamander mag deze niet, of alleen met een ontheffing, worden verricht. Normale agrarische activiteiten vormen in het algemeen geen bedreiging. Wel zal de kamsalamander als breekijzer in procedures opduiken. Of de buren daadwerkelijk belemmerd worden is moeilijk te zeggen.


bron: www.landregels.nl