Natuurvergoeding gevolg voor bestemming?

Vraag:

Als ik een vergoeding ontvang voor waardedaling van de grond (van landbouw naar natuur of houtwal), is het dan logisch dat de bestemming verandert?

Antwoord:

Bij de omzetting van landbouwgrond naar natuur is sprake van een andere bestemming. Het is dus logisch dat de bestemming wordt aangepast. Een vergoeding voor waardedaling – bijvoorbeeld in het kader van het provinciale natuurbeleid, in de vorm van een subsidie functieverandering – wordt overigens meestal ook alleen gegeven onder de voorwaarde dat  de bestemming daadwerkelijk wordt aangepast.


bron: www.landregels.nl