NSW-landgoed ook bestemmen?

Vraag:

Ik heb een nieuw landgoed met NSW-rangschikking maar ik krijg geen bestemming als landgoed. Waarom niet?

Antwoord:

De Natuurschoonwet (NSW) verbindt aan de kwalificatie als landgoed (rangschikking) een aantal fiscale voordelen (successie, ozb, overdrachtsbelasting e.d.). Aan het beheer van het landgoed worden bepaalde eisen gesteld. In de ruimtelijke ordening wordt vaak van een ‘nieuw landgoed’ gesproken als er – in ruil voor realisering van natuur e.d. – een of meer woningen in het buitengebied mogen worden gebouwd. Zo’n nieuw landgoed is niet automatisch een NSW-landgoed. Andersom is een NSW-landgoed niet automatisch ook een als zodanig in het bestemmingsplan aangeduid gebied. De bestemming ‘landgoed’ treft men overigens niet vaak aan in bestemmingsplannen. Meestal valt deze uiteen in de ‘gewone’ bestemmingen zoals: wonen, natuurgebied, agrarisch gebruik.


bron: www.landregels.nl