Bepaalt de verpachter of bestemmingsplan?

Vraag:

Als agrarisch bedrijf wil ik verbreden. Ik ben pachter van rond en boerderij. Het bestemmingsplan staat bepaalde nevenactiviteiten toe maar de verpachter heeft een andere visie. Sommigen nevenactiviteiten ziet de verpachter zitten, andere beslist niet. Wat bepaalt nu wat ik mag?

Antwoord:

Wat het bestemmingsplan toelaat hoeft nog niet door de verpachter te worden toegestaan. De pachtovereenkomst bepaalt wat de pachter mag en niet mag. Als de pachter ‘bestemming, inrichting en gedaante’ van het gepachte wil veranderen heeft hij daarvoor schriftelijke toestemming van de verpachter nodig. Als de verpachter die niet wil verlenen kan de pachter naar de grondkamer stappen. Deze kan een machtiging tot verandering geven als deze ‘noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gepachte door de pachter en geen zwaarwichtige bezwaren van de zijde van de verpachter zich tegen het aanbrengen verzetten’.


bron: www.landregels.nl