Neventak in EU-regels voor agrarisch bedrijf

Vraag:

Hoe weet ik of mijn bedrijf een agrarisch bedrijf is? Loopt dat anders als ik een neventak erbij neem? Voor veel subsidies vanuit de EU moet je een agrarisch bedrijf zijn. Wanneer ben je volgens de EU een agrarisch bedrijf?

Antwoord:

Het begrip ‘agrarisch bedrijf’ of ‘landbouw’ kan in verschillende regelingen een verschillende inhoud krijgen. In de Europese regelgeving zijn soms ook verschillen te vinden. De meest gangbare definitie – bijvoorbeeld in de regelingen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid – houdt in dat een landbouwer een bedrijf moet beheren en een landbouwactiviteit moet uitoefenen, dat wil zeggen: ”: landbouwproducten produceren, fokken of telen tot en met het oogsten, het melken, het fokken en het houden van dieren voor landbouwdoeleinden of de grond in goede landbouw- en milieuconditie houden
Men moet dus productiemiddelen hebben (grond, gebouwen) en een landbouwactiviteit uitoefenen, dan is men landbouwer. Ook is nodig dat men is ingeschreven bij de Dienst Regelingen met een relatienummer. Dat men daarnaast nevenactiviteiten uitoefent, maakt niet uit.


bron: www.landregels.nl