Wel subsidie, geen toestemming?!

Vraag:

Hoe kan het dat ik voor mijn nevenactiviteit wel subsidie krijg van de EU, maar dat diezelfde nevenactiviteit niet wordt goedgekeurd door de gemeente?

Antwoord:

De rijksoverheid en EU geven subsidies voor bepaalde, meestal economische of (milieu)technische bedrijfsthema’s zoals nieuwe samenwerkingen, innovatief onderzoek of demonstratiebedrijven. Ook zijn er fiscale voorzieningen of subsidies. Deze subsidies staan los van toetsing op basis van andere wetgeving zoals van gemeenten. De gesubsidieerde activiteiten hebben bijna altijd te maken met andere wetgeving: van Arbo tot inkomstenbelasting. Als de nieuwe activiteit leidt tot een ander gebruik van gebouwen en gronden, of tot nieuwe technische installaties is de gemeentelijke wetsuitvoering van  belang van met name ruimtelijke  ordening, brandweer en de Wet milieubeheer. Op basis van deze toetsing kan een nieuwe activiteit niet zijn toegestaan op een bepaalde locatie of omvang. In de ‘kleine lettertjes’ van de (EU-)subsidies staat dat de subsidieontvanger dient te voldoen aan overige wetgeving. Het is in ieder geval niet zo dat een subsidietoekenning recht geeft op vergunningen.


bron: www.landregels.nl