Veranderen toeslagrechten bij nevenactiviteit?

Vraag:

Verlies ik mijn toeslagrechten uit Europa als ik mijn agrarisch bedrijf ga verbreden?

Antwoord:

Nee. Om de bedrijfstoeslag te krijgen moeten agrarisch ondernemers voldoen aan een aantal randvoorwaarden. Alleen ‘landbouwers’ kunnen toeslagrechten ontvangen. Men moet dus wel boer blijven. Van belang is verder dat voor de uitbetaling van toeslagrechten grond nodig is (1 ha per recht), de zgn. subsidiabele hectaren. Dat is land dat (overwegend) voor landbouwactiviteiten wordt gebruikt. Grond die bijvoorbeeld voor een camping in gebruik is, telt niet mee. Voor het overige maakt het niet uit als een landbouwer andere activiteiten ontplooit of inkomensbronnen aanboort.


bron: www.landregels.nl