Zorgwoningen: hoe in WOZ?

Vraag:

Valt het verblijf van zorgmensen in de WOZ onder woningen of niet-woningen?

Antwoord:

Panden waarin verstandelijk gehandicapten begeleid wonen, hebben een woonfunctie, zo concludeert de rechter in Arnhem. Voor de eigenaar van de panden, een stichting, geldt daarom het meer gunstige OZB-tarief voor woningen in plaats van het hoge tarief voor niet-woningen. Panden waarin zorgmensen tijdelijk verblijven en er niet blijvend wonen, zijn voor de  WOZ dus ”niet-woningen”.


bron: www.landregels.nl