Gemeentelijke medewerking en dan toch niet

Vraag:

De gemeente meldt via een ontheffing medewerking te willen verlenen aan mijn plan. Erna blijkt het niet door te kunnen gaan vanwege een negatief advies uit onderzoek. Waarom meldt de gemeente dan eerst dat ze medewerking verlenen?

Antwoord:

De gemeente meldt eigenlijk dat zij geen bezwaren hebben om medewerking te geven aan het starten van de procedure voor de ontheffing. Veel burgers lezen een ‘ja, mits’ en vertrouwen er op dat de ‘mits’ door detaillering van hun plan kan worden opgelost. Dit is helaas onjuist.


bron: www.landregels.nl