Eisen aan hoogte van gebouwen en verdiepingen

Vraag:

De gemeente stelt eisen aan de maximale hoogte van gebouwen en het Bouwbesluit aan de minimale hoogte van de verdiepingen. Dit betekent in de praktijk dat ik een verdieping minder kan bouwen bij gestapelde bouw. Ook wordt het onmogelijk om later een extra aanbouw aan te brengen aan een woning met woonbestemming. Er is namelijk geen ruimte voor een dakconstructie die voldoet aan de isolatie-eisen.

Antwoord:

Dit probleem kan zich voordoen bij oude bestemmingsplannen. Hierin is nog geen rekening gehouden met het Bouwbesluit 2003. In dit Besluit worden de hoogten van bouwlagen precies vastgesteld. Veel bestemmingsplannen bevatten binnenplanse ontheffingsmogelijkheden. Dit houdt in dat afwijkingen in de hoogte tot 10% worden toegestaan. U kunt bij uw gemeente vragen of deze ontheffing op uw situatie van toepassing is. Daarnaast kan de gemeente ontheffing verlenen van de nieuwbouweisen bij een bouwvergunning voor het uitbreiden van bestaande gebouwen. De ontheffing geldt dan tot de plafondhoogte van het bestaande gebouw.


bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl