Brandveilig gebruik van gebouwen (Gebruiksbesluit)

Vraag:

Wat is er veranderd?

Antwoord:

De eisen aan brandveilig gebruik van gebouwen zijn landelijk bepaald. Gemeenten moeten hun bouwverordening aanpassen aan het Gebruiksbesluit. Vergeleken met de modelbouwverordening blijft het veiligheidsniveau in principe hetzelfde. Voorschriften die eerder in de Wet milieubeheer werden geregeld, zijn nu opgenomen in het Gebruiksbesluit.
Afhankelijk van het gebruik van een gebouw, moet u de brandveiligheidsmaatregelen melden of een gebruiksvergunning aanvragen bij uw gemeente. In veel gevallen is een gebruiksmelding voldoende. Bij zowel de melding als de aanvraag van een vergunning kunt u gebruik maken van een standaardformulier. Dit formulier kunt u krijgen bij uw gemeente of downloaden op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).
Er komt een landelijk informatie- en adviescentrum. Ook wordt er een checklist ontwikkeld waarmee u digitaal kunt nagaan of in uw geval een melding of gebruiksvergunning verplicht is.


bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl