Brandslang in keuken doorspoelen

Vraag:

In verband met legionellagevaar moet ik de brandslang in mijn keuken regelmatig doorspoelen. De brandweer eist een verzegelde brandslang.

Antwoord:

Periodiek doorspoelen is niet nodig als u de brandslang(haspel) volgens de voorschriften aanlegt op het leidingnet. U bent niet verplicht om uw brandslangen te verzegelen, maar het is wel gewenst in verband met legionellapreventie. Door het aanbrengen van een zegel beperkt u de risico's op besmetting. Daarnaast wordt aangeraden om, naast een brandslang, een losse brandblusser in de keuken te hebben. Hiermee kunt u een oliebrand door bijvoorbeeld een frituur snel blussen.


bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl