Aantal nooduitgangen in restaurant berekenen

Vraag:

De gemeente bepaalt het aantal nooduitgangen, de loopafstanden en de minimale uitgangsbreedte in mijn restaurant. De gemeente baseert zich daarbij op het maximale aantal mensen dat het gebouw in mag. De berekeningen zijn niet altijd consequent.

Antwoord:

Voor de berekening van voorzieningen voor het vluchten van mensen zijn meerdere regels van belang. Ten eerste het Bouwbesluit over de breedte en draairichting van deuren en de opvang- en doorstroomcapaciteit van gangen en trappen. Ten tweede de gebruikstechnische voorschriften uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit).


bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl